ÜCRET GARANTİ FONUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR ???

ÜCRET GARANTİ FONU 1. Kapsam 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları, 2. Amaç İşçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne

Yazar | 2015-11-23T12:53:01+02:00 23 Kasım 2015|Kategoriler: İşkur ve İşsizlik Sigortası|0 Yorum

İŞ KAYBI TAZMİNATI İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER ???

İŞ KAYBI TAZMİNATI 1. Kapsam Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan sigortalı işsizler. 2. Amaç Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların

Yazar | 2015-11-23T12:50:55+02:00 23 Kasım 2015|Kategoriler: İşkur ve İşsizlik Sigortası|0 Yorum

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ???

İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI §  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, §  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, §  İstekleri halinde; o    4857 sayılı Kanuna göre kısmi

Yazar | 2015-11-23T12:45:19+02:00 23 Kasım 2015|Kategoriler: İşkur ve İşsizlik Sigortası|0 Yorum