Loading...
Danışmanlık Denetim Hizmetleri 2018-07-20T17:14:18+03:00
Kategoriler

DANIŞMANLIK, DENETİM VE EĞİTİM  HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

İş Hukuku

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

Yabancı Çalışma İzinleri Hukuku

İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları

İstihdam Teşvik Uygulamaları

DENETİM HİZMETLERİMİZ

İNCİROĞLU DANIŞMANLIK DENETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ, İş Müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Hukuk nosyonuna sahip kurucu ve uzmanlarla, Resmi Denetimlere ön hazırlık amacıyla; “ÜÇÜNCÜ GÖZ” olarak işyeri/işletmelere,

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
 • 5510 sayılı SSGSS Kanunu ve ilgili Mevzuatlar,
 • 6701 sayılı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
 • 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Arabuluculuk Faaliyetleri),
 • İşveren ile çalışan arasında ortaya çıkabilecek her türlü iş uyuşmazlıkları,
 • İş sözleşmesinin revizyonu,
 • İşyeri iç yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve benzeri düzenlemelerin kontrolü,
 • İşçilere yapılacak bildirim formatlarının hazırlanması,
 • İş kazası süreç takibi ve değerlendirilmesi,
 • İdari para cezaları,
 • Bordrolama ve ödemelerin niteliği,
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,
 • İşyerlerinin tescil, devir, nakil, intikal, kapanma işlemleri,
 • İlişiksizlik belgesi verilmesi,
 • Asgari İşçilik Hesaplama
 • İhale katılımlarında gerekli olan “Borcu yoktur” işlemleri başta olmak üzere,

Her türlü yasal gereklilik hakkında Bağımsız Denetim ve Raporlama hizmeti vermektedir.

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

İŞ HUKUKU, TOPLU İŞ HUKUKU,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

EĞİTİMLERİ

İŞÇİ VE İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI
·        İŞÇİNİN ÖZENLE ÇALIŞMA BORCU
·        SADAKAT BORCU
·        İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU
·        SIR SAKLAMA BORCU
·        REKABET ETMEME BORCU
·        DİSİPLİN BORCU
·        İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU
·        EŞİT DAVRANMA BORCU
·        GÖZETME (KORUMA) BORCU
·        YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
·        İŞÇİ, İŞVEREN, İŞYERİ KAVRAMLARI
·        ALT İŞVEREN KAVRAMI VE UNSURLARI
·        ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ
·        İŞ KANUNUNA GÖRE ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU
·        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU
·        SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE ASIL 
İŞVERENİN SORUMLULUĞU
·        YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞANLARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
·        ÇALIŞANIN HAKLARI 
·        ÖNLEYİCİ NİTELİK TAŞIYAN HAKLAR
·        TAZMİN EDİCİ NİTELİK TAŞIYAN HAKLAR
·        ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
·        İSG ÖNLEMLERİNE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
·        İSG KURULU ÇALIŞMALARINA KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
·        İSG EĞİTİMLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
·        ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE
İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
·        İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI
·        İŞVERENİN VE İŞVEREN VEKİLİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
·        KUSURA DAYANAN SORUMLULUK VE KUSURSUZ SORUMLULUK
·        İŞVERENİNİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER
·        HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE TAZMİNAT DAVALARI
·        MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN İŞVEREN VEKİLİNE RÜCU EDİLMESİ
·        İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞU
·        İŞVEREN VEKİLİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
İŞ MEVZUATINDA GÜNCEL GELİŞMELER
 • ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ÜCRET VE YILLIK İZİNLERİ (6552)
 • GECE ÇALIŞMA SÜRESİ (6645),
 • SANATSAL FAALİYETLERDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR (6645)
 • MAZERET İZİNLERİ (6645)
 • DOĞUMA BAĞLI HAKLAR VE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (6663)
 • UZAKTAN ÇALIŞMA VE MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ (6715)
 • EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI (6701)
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE UYGULAMASI (6698)
 • YILLIK İZİNLERİN BÖLÜNMESİ (6704),
 •  İŞ MAHKEMELERİ KANUNU (ARABULUCULUK FAALİYETLERİ)7036
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
KİŞİSEL
 VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE UYGULAMASI
·        KİŞİSEL VERİ, VERİ İŞLEYEN VE VERİ SORUMLUSU KAVRAMI
·        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
·        KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI/YURTİÇİ-YURTDIŞI
·        VERİ SORUMLUSUNUN VE VERİ İŞLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
·        İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANLARININ DİKKAT ETMESİ GERKEN HUSUSLAR 
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
ÇALIŞMA SÜRELERİ
·        ÇALIŞMA SÜRESİ
·        FAZLA ÇALIŞMA, FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
·        GECE ÇALIŞMASI
·        VARDİYALI ÇALIŞMA
·        DENKLEŞTİRME UYGULAMASI
·        KADIN VE ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ
·        HAZIRLAMA VE TAMAMLAMA İŞLERİNDE ÇALIŞMA
·        TELAFİ ÇALIŞMASI
·        KISA ÇALIŞMA
·        YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
İŞ MEVZUATI VE UYGULAMASI
·        İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
·        İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI
·        İŞ GÜVENCESİNİN TANIMI VE KAPSAMI
·        İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GEÇERLİ NEDENLER
·        İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI
·        İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRET
·        DOĞUMA BAĞLI HAKLAR VE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
·        KIDEM TAZMİNATI FON KANUN TASARISI NE GETİRİYOR
·        ÇALIŞMA SÜRESİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİ
·        FAZLA ÇALIŞMA, FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
·        ARA DİNLENMESİ
·        HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
·        MAZERET İZNİ
·        YILLIK ÜCRETLİ İZİN
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
TEMEL SENDİKAL BİLGİLER
·        SENDİKA KAVRAMI
·        SENDİKALARIN FAALİYETLERİ
·        SENDİKA ÜYELİĞİ
·        SENDİKAL GÜVENCELER
·        TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE İÇERİĞİ
·        GREV VE LOKAVT KARARLARI
·        YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
EĞİTİM SÜRESİ : 4 SAAT
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)
·        PSİKOLOJİK TACİZ KAVRAMI
·        PSİKOLOJİK TACİZ TÜRLERİ
·        PSİKOLOJİK TACİZİ ÖNLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ YOLLAR
·        YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
EĞİTİM SÜRESİ: 4 SAAT
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE
UYULMASI GEREKEN KURALLAR
·        İSTİFA, ÖLÜM, EMEKLİLİK, ASKERLİK NEDENİYLE FESİHLER, 
·        BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, 
·        İŞÇİNİN VE İŞVERENİN HAKLI NEDENLE SÖZLEŞMENİN FESHİ, 
·        İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ, DAVRANIŞLARI VE İŞYERİNDEN KAYNAKLANAN FESİHLER, 
·        FESİH BİLDİRİMİ ŞEKİLLERİ,
·        YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
İŞ
 UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK FAALİYETLERİ
·        ARABULUCU KAVRAMI
·        İŞ UYUŞMAZLIĞINDA ARACULUCUYA GİTME ZORUNLULUĞU
·        ARABULUCU TUTANAĞI VE BAĞLAYACILIĞI
·        ARABULUCUNUN ANLAŞMAZLIK TUTANAĞINDAN SONRAKİ SÜREÇ
·        ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ,
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, KÖTÜNİYET TAZMİNATI, SENDİKAL TAZMİNATIN
ZAMAN AŞIMI
·        YETKİLİ MAHKEME VE BAŞVURU SÜRESİ
·        İŞ MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İSTİNAF YOLU VE USULÜ

 

EĞİTİCİ: LÜTFİ İNCİROĞLU (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Emekli Çalışma Genel Müdür Yardımcısı)

KİTAPLAR

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması

5 Mayıs 2023|0 Yorum

  Konu Başlıkları Genel Hükümler İş Sözleşmesi, Türleri Ve Fesih Ücret İşin Düzenlenmesi İş Sağlığı Ve

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Çalışan ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

5 Ocak 2022|0 Yorum

İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Çalışan ve İşverenin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu   Konu Başlıkları

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları

24 Mayıs 2020|0 Yorum

    GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde yaşanan ekonomik krizler, ortaya çıkan

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

27 Mart 2019|0 Yorum

Kişilerin en temel insan hakkı kişilik hakkıdır. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve

6 Mart 2019|0 Yorum

Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu

2 Kasım 2015|0 Yorum

  Çalışanların işyeri ortamının yarattığı fiziki tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası çok sayıda

Sorulu Cevaplı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması

2 Ekim 2015|0 Yorum

  Kitap, uygulama ve teori açısından önemli bir eksikliği gidereceğine inanılmaktadır. Özellikle soru-cevap yönteminin seçilmiş

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu

2 Ekim 2015|0 Yorum

  2003 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren ve uygulamada 3’üncü yılını dolduran 4857 sayılı yeni