Sorulu Cevaplı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması

Print Friendly, PDF & Email

 

Kitap, uygulama ve teori açısından önemli bir eksikliği gidereceğine inanılmaktadır. Özellikle soru-cevap yönteminin seçilmiş olması, uygulayıcıların karşılaştıkları birçok sorunun cevabını bulabilmeleri açısından yararlı bir yöntemdir. Çalışmanın iş sağlığı ve güvenliğinin eğitimi, teorisi ve uygulamasında yer alan herkese yararlı olacaktır.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar
 • İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
 • İSGB ve OSGB
 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kurumu
 • İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu
 • Mesleki Eğitim
 • Çalışan Temsilcileri
 • Çalışanların Eğitimi
 • Risk Değerlendirmesi
 • Tehlikeli Sınıflar
 • Risk Değerlendirmesi
 • İşin Durdurulması
 • Sağlık Raporları, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Gürültü, Toz, Maden, Yapı, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile Elle Taşıma İşleri
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında, İşverenlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
 • Çocuk, Genç ve Kadın Çalışanlar
 • Ciddi ve Yakın Tehlike ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 • Konsey, Kurul ve Koordinasyon
 • Teftiş ve İdari Yaptırımlar
 • Çeşitli ve Geçici Hükümler
Yazar | 2017-10-04T13:49:37+03:00 2 Ekim 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Bir Cevap Yazın