YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ

  Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı     YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ   1.GİRİŞ 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1983 yılında vesayetin gölgesinde hazırlanan, mülga

Yazar | 2017-10-11T14:23:24+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

YENİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   YENİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 1.GİRİŞ   Türkiye’de kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için kurulan sendikaların AB-ILO norm ve standartlarına uygun olarak geliştiği görülmektedir. Sendikal hakların gelişiminde yeni kamu

Yazar | 2017-10-11T14:18:41+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NE GETİRİYOR?

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NE GETİRİYOR? I-GİRİŞ İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemeyi amaçlayan yeni 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve

Yazar | 2017-10-11T14:16:46+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÜLKEMİZDE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YABANCILAR

  Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   ÜLKEMİZDE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YABANCILAR[1]     1.GİRİŞ   4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 27.02.2003 tarihinde kabul edilip 06.03.2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile yabancı çalışma izinlerini verme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Yazar | 2017-10-11T14:14:40+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI YOLU İLE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma Genel Müdür Yardımcısı     ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI YOLU İLE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK Umulmayan hallerde tarafların karşılıklı rızaları ile ortaya çıkan iradi askı durumu uygulamada “ücretsiz izin” olarak adlandırılmaktadır. Ücretsiz izin, hukuki niteliği itibariyle aynı zamanda çalışma koşullarında esaslı değişikliktir ve esaslı değişiklik usulüne tabidir [1]. Örneğin, ekonomik güçlükler ve

Yazar | 2017-10-11T14:11:07+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ   1.GİRİŞ   Türkiye geniş kırsal coğrafyaya ve nüfusa sahip bir ülke olarak, ulusal kalkınmaya ivme kazandıracak nitelikte önemli bir ekonomik ve beşeri kaynak potansiyeline sahiptir. Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemde yüzde 75 oranında kırsal

Yazar | 2017-10-11T13:52:17+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

SOSYAL TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı        SOSYAL TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ Çağımızda ülkelerin en önemli ve öncelikli konularından biri de in­san sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan bir kimsenin ülkesine, ailesine, kendisine ve çalıştığı işyerine faydalı olması mümkün değildir. Ülkelerin

Yazar | 2017-10-11T13:48:45+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI VE YAŞANAN SORUNLAR

  Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI VE YAŞANAN SORUNLAR[1]   GİRİŞ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına daha çok katılımını sağlamak ve bu katılımın kalitesini yükseltmek, Türkiye’nin hızlı gelişmesi ve Avrupa ile uyum açısından büyük önem taşımaktadır.   Türkiye’de işgücüne katılımın, dolayısıyla

Yazar | 2017-10-11T13:41:41+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) KONUSUNDA İŞVERENLERİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı     İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)KONUSUNDA İŞVERENLERİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ[1]   GİRİŞ   Ülkelerin sanayileşmesine paralel bir biçimde, çalışanların sağlıklı ve gü­venli biçimde çalışmalarının sağlanması, en önemli konulardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte insan hayatının kutsallığı açısından, çalışanları işyerlerindeki tehlikelerden korumak da

Yazar | 2017-10-11T13:27:58+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞİKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞİKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.GİRİŞ 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8’inci maddesi, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak

Yazar | 2017-10-11T13:22:42+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum
Load More Posts