İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİNİN HAKLARI[1] 1.GİRİŞ Günümüzde işyerlerinin değişik nedenlerle el değiştirmesi sonucu işveren değişikliğine de uğradığı bir gerçektir. Gerek “işyerinin devri” (kira, satış vb), gerek “işverenin ölümü” gerekse “işyerine el koyma” halleri işveren değişikliğine yol açar. İşte bu gibi hallerde işçinin hakları

Yazar | 2017-10-11T13:15:49+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU VE AYRIMCILIK YASAĞI

Lütfi İNCİROGLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU VE AYRIMICILIK YASAĞI   GİRİŞ   İş hukukunda eşit davranma borcu; işverenin haklı nedenler bulunmaksızın işçiler arasında farklı davranmaması, haksız ayrımda bulunmaması ve keyfi davranışlardan kaçınması yükümlüğünü ifade eder. İşverenin işçisini ilk işe almasından başlayarak tüm çalışma koşulları

Yazar | 2017-10-11T13:11:46+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA ÇALIŞANIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI                                                                                                Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı       ÖZET İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin bazı istisnalar hariç tüm çalışanları kanun kapsamına almıştır. İşçi, memur ve diğer kamu görevlilerinin

Yazar | 2017-10-11T12:48:28+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı     İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ   İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de

Yazar | 2017-10-11T12:44:48+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   1.GİRİŞ:   Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2011 yılı Haziran ayında kabul edilen 189 sayılı Ev İşçileri Sözleşmesi’nin birinci maddesinde ev işi; evin belirli bir üyesi veya tüm aile fertleri için evde veya aile

Yazar | 2017-10-11T11:49:51+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ENGELLİLİK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ENGELLİLERE VERİLECEK SAĞLIK RAPORLARI

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı       ENGELLİLİK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ENGELLİLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI   1.GİRİŞ Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon,

Yazar | 2017-10-11T11:44:41+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR?

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VAR MIDIR?     1.GİRİŞ   Hizmet alımı yoluyla ihale alan değişik firmalarda çalışan alt işveren işçilerinin, ücretli yıllık izin haklarının olup olmadığı konusu uygulamada tartışmalara yol açmaktadır. Çünkü alt işverenler yıllık

Yazar | 2017-10-11T11:33:46+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Lütfi İNCİROGLU Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ     Toplumsal cinsiyet eşitliği, genel olarak kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımını ifade eder. Başka bir anlatımla kadın ve erkeklerin eşit hak, imkânlara sahip oldukları durumdur. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin aynı oldukları anlamına gelmez, ancak eşit

Yazar | 2017-10-11T11:29:42+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ SÜRELERİ VE UYGULAMASI

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı       ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ SÜRELERİ VE UYGULAMASI   GİRİŞ 18 inci yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte, emek yoğun sanayi’den makine yoğun sanayiye geçiş ile birlikte iş gücünün nitelikli bir duruma gelmesi, işveren karşısında güçsüz olan işçilerin örgütlenmelerine yol açmıştır.   Çalışma

Yazar | 2017-10-11T11:26:52+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÇALIŞMA HAYATINDA ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMASI

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   ÇALIŞMA HAYATINDA ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMASI     ÖZET Çalışma hayatında üretim yöntemlerinin değişmesi ve çeşitliliğinin artması, küresel rekabet gibi esneklik ihtiyacını arttıran faktörlerin de etkisiyle üretimin kalite ve maliyeti buluşturacak şekilde yerine getirilme çabası neticesinde, işverenlerin yoğunlaştığı, yatırım yaptığı, istihdam oluşturduğu iş

Yazar | 2017-10-11T11:21:52+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum
Load More Posts