Ödenen primler, fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücreti yerine geçer mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Yasada ücretin ekleri düzenlenmemiş olsa da 5754 sayılı yasayla değişik 32. madde ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemelerin banka hesabına yatırılması öngörülmüş

Yazar | 2018-11-14T06:50:47+00:00 14 Kasım 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , , |0 Yorum

İşçinin şarta bağlı istifası geçerli midir?

Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozcu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin iş sözleşmesini derhal feshi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin önelli fesih bildiriminin normatif düzenlemesi ise aynı yasanın

Hafta ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret yerine izin verilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ncı maddesinde, “işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Mesai saatleri içinde çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması fesih nedeni midir?

Günümüzde küçükten büyüğe herkes kişisel görüş ve düşüncelerini Instagram, facebook, twitter, linkedln gibi sosyal medya platformlarda paylaşmaktadırlar. Çarşıda, pazarda, otobüste, trende, parkta, bahçede, evde, okulda, işyerinde neredeyse herkes elinde bir telefon, etrafıyla adeta iletişimini kesmiş sanal dünyada yaşamını idame ettiriyor. Elbette ki dijital dünyada bu durumun olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır.

İşe alım sürecinde sosyal medya referans araştırması hukuka ve etik kurallara uygun mudur?

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya hesapları üzerinden işe alım sürecinde insan kaynaklarında referans araştırması yapılması uygulamada tartışmalı bir konudur. Bir kısım uygulamacılar bunu hukuka ve etik ilkelere aykırı bulmakta ve sosyal ağ sitelerinde adaylar hakkında verilen mevcut bilgilerin, ayrımcılığa yol açabileceğini savunmaktadırlar. Bu tezi savunanlar, online inceleyen işverenlerin adayları seçerken; cinsel yönelim,

İşyerindeki ücretin başkalarıyla paylaşılması fesih nedeni midir?

Uygulamada işverenlerin ücret zam bilgilerini gizli tutulması için iş sözleşmelerine hüküm koydukları ya da ayrı bir gizlilik sözleşmesi yaparak ücret gizliliği politikası uyguladıkları bilinen bir gerçektir. İşçilerin buna aykırı davranması durumunda geçerli ya da haklı nedenle iş sözleşmelerinin sona erdirildiği yargıya yansıyan kararlardan anlaşılmaktadır. Geçekten bir işçinin işyerinde çalışan diğer işçilerin ücretlerini öğrenme hakkı

Çay ve sigara molaları iş süresinden sayılır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 68 inci maddesine göre, “Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;     a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, c) Yedibuçuk saatten fazla süreli

İşyerinde, işçinin bilgi uçurması haklı fesih sebebi sayılır mı?

Sadakat borcu, işçinin işverene karşı bazı olumlu davranışlarda bulunmasını gerektirebileceği gibi bazı olumsuz davranışlardan kaçınmasını da gerektirebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 2 inci maddesi gereğince işçi işverenin menfaatlerini korumak ve zarar verici hareketlerden kaçınmak zorundadır. Örneğin işçi, çalışma düzeninin aksamaması için makinelerde, araç ve gereçte gördüğü arıza ve eksiklikleri, karşılaştığı hırsızlık – yolsuzluk gibi olumsuzlukları

Yazar | 2018-09-19T05:28:46+00:00 19 Eylül 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , , |0 Yorum

İşyerinde, açık alanlarda sigara içme yasağı uygulanabilir mi?

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun tütün ürünlerinin yasaklanması başlıklı 2 nci maddesinde, (1) Tütün ürünleri; a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği

İşyerinde, sanal kaytarma haklı fesih sebebi sayılır mı?

İşçi, iş görme edimini yerine getirirken özenli davranmak, işini özenle yapmak zorundadır. Özen borcu, işçinin asli edim yükümü olan işin görülmesi sırasında gereken tüm dikkati göstermesi, mesleki bilgisini, fikri ve bedeni yeteneklerini gerektiği şekilde kullanmasını ifade eder. Hemen ifade etmeliyiz ki, bu anlamda özen borcunun dürüstlük kuralı ile dorudan ilgisi bulunmaktadır. Çünkü işçi, dürüstlük

Load More Posts