İşten Çıkış Kodunun Hatalı Seçimi Düzeltilebilir mi?

İşten Çıkış Kodunun Hatalı Seçimi Düzeltilebilir mi? Sigortalı İşten ayrılış Bildirgesinde çıkış kodunun,  iş sözleşmesinin sona erme durumuna uygun olarak seçilmesi gerekir. Ancak çıkış kodunun bazen hatalı olarak kodlandığı görülmektedir. Bu durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapmak mümkündür. Ancak 10 günlük süre geçtikten

Yazar | 2016-03-02T10:41:09+03:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM NEDENLERİ

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM NEDENLERİ Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde 17 numaralı alana işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak) yazılır. Eksik gün nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden

Yazar | 2016-03-02T10:28:29+03:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9- Malulen emeklilik

Yazar | 2016-03-02T10:26:03+03:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|1 Yorum

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞANLARIN SİGORTA DESTEK PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILDI MI?

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞANLARIN SİGORTA DESTEK PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILDI MI? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendine göre, 1- SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı almakta iken, aynı zamanda vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve

Yazar | 2016-03-01T12:17:43+03:00 1 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ TÜM ÇALIŞANLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ TÜM ÇALIŞANLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun’un 43.maddesi ile doğum borçlanması uygulaması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

Yazar | 2015-12-08T18:32:16+03:00 8 Aralık 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 6552 sayılı Torba Kanun’un 40 ve 55.maddeleri ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliği düzenlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)” ibaresi “(Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigortalı olanlar

Yazar | 2015-12-08T18:23:48+03:00 8 Aralık 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

SİGORTALILAR İÇİN YENİ SİSTEME GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

S.S.K.   SİGORTALILARI İÇİN YENİ SİSTEME GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI 5510   – 01/05/2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olanlar İçin – 4/a ERKEK   SİGORTALI KADIN   SİGORTALI 60   Yaş 7200   Gün 58   Yaş 7200   Gün 1/1/2036 – 31/12/2037 61 1/1/2036 – 31/12/2037 59 1/1/2038 – 31/12/2039 62 1/1/2038 – 31/12/2039 60 1/1/2040

Yazar | 2015-11-30T12:08:34+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARIN SİGORTALILIĞI

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 22’nci maddesi uyarınca çıkartılmış bulunan

Yazar | 2015-11-30T11:12:52+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum
Load More Posts