İşten Çıkış Kodunun Hatalı Seçimi Düzeltilebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

İşten Çıkış Kodunun Hatalı Seçimi Düzeltilebilir mi?

Sigortalı İşten ayrılış Bildirgesinde çıkış kodunun,  iş sözleşmesinin sona erme durumuna uygun olarak seçilmesi gerekir. Ancak çıkış kodunun bazen hatalı olarak kodlandığı görülmektedir.

Bu durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapmak mümkündür.

Ancak 10 günlük süre geçtikten sonra SGK İl Müdürlüğüne dilekçe verilmek suretiyle düzeltme talep edilmesi gerekmektedir. Düzeltme sonrasında işçi işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanabilecekse, SGK ve İŞKUR tarafından ayrıca kıdem tazminatının ödendiğine dair banka dekontu ve makbuzlar da istenebilmektedir.

Yazar | 2016-03-02T10:41:09+02:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

Bir Cevap Yazın