Loading...
Hakkında/İletişim 2022-02-02T14:05:46+03:00
Kategoriler

HAKKINDA

 LÜTFİ İNCİROĞLU

İş Hukuku, Sendikalar Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı

(E. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Yardımcısı)


1962 yılında Sivas’ın Şarkışla İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Sivas’ta, Liseyi Tokat’ta bitirdi. 1980 yılında memuriyete başladı.

1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yaptı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora çalışması devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans programı mezunudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2008 yılı Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İNCİROĞLU bu görevinden 2016 yılı Mayıs ayında emekli oldu.

Halen özel sektöre yönelik iş hukuku, sendikalar hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yabancı çalışma izinleri hukuku alanlarında danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlığı ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Programlarında Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Muhtelif dergi ve gazetelerde iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sendikalar hukuku ile ilgili makaleleri, çeşitli üniversitelerde, kongre ve konferanslarda sunduğu bildirileri ve yayımlanmış yedi adet kitabı bulunan İNCİROĞLU evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayımlanan Kitapları

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması, 4. Baskı,  İstanbul 2019, Legal Yayıncılık.
Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu, İstanbul 2006, Legal Yayıncılık.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Güncellenmiş 3. Baskı, İstanbul 2021, Legal Yayıncılık.

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları, 2.Baskı, İstanbul 2020, Legal Yayıncılık.

Sorulu-Cevaplı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması, İstanbul 2014, Legal Yayıncılık.

Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu 2. Baskı, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2017, Adalet Yayınları

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 3. Baskı, Ankara 2019, Seçkin Yayınları.

İLETİŞİM

İNCİROĞLU DANIŞMANLIK DENETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 9.km, Mahall Ankara, D-1 Blok, D:35  06530 Çankaya/ANKARA

[email protected]

E-mail: [email protected]
Tel: 0312 750 05 97

KİTAPLAR

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması

5 Mayıs 2023|0 Yorum

  Konu Başlıkları Genel Hükümler İş Sözleşmesi, Türleri Ve Fesih Ücret İşin Düzenlenmesi İş Sağlığı Ve

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Çalışan ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

5 Ocak 2022|0 Yorum

İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Çalışan ve İşverenin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu   Konu Başlıkları

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları

24 Mayıs 2020|0 Yorum

    GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde yaşanan ekonomik krizler, ortaya çıkan

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

27 Mart 2019|0 Yorum

Kişilerin en temel insan hakkı kişilik hakkıdır. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve

6 Mart 2019|0 Yorum

Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu

2 Kasım 2015|0 Yorum

  Çalışanların işyeri ortamının yarattığı fiziki tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası çok sayıda

Sorulu Cevaplı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması

2 Ekim 2015|0 Yorum

  Kitap, uygulama ve teori açısından önemli bir eksikliği gidereceğine inanılmaktadır. Özellikle soru-cevap yönteminin seçilmiş

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu

2 Ekim 2015|0 Yorum

  2003 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren ve uygulamada 3’üncü yılını dolduran 4857 sayılı yeni