İŞÇİNİN ASIL İŞİNİN DIŞINDA İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI ENGELLENEBİLİR Mİ?

Print Friendly, PDF & Email

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin birden fazla işyerinde çalıştıkları yaygın olarak görülmektedir. Örneğin bir işyerinde haftanın 3 günü çalışan işçinin haftanın diğer iş günlerinde bir ya da birden fazla işyerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışmasında bir sakınca yoktur. Yeter ki haftalık azami çalışma süresi olan 45 saat aşılmamış olsun (İşK m.63). Şayet işçinin birden fazla işyerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta iken haftalık azami çalışma süresi aşılmış ise, daha sonra kurulan kısmi süreli sözleşmedeki çalışma süresi kısaltılarak toplam iş süresi yasal azami süreye indirilir.

Öte yandan, yasal azami süreyle (haftalık 45 saat)  bir işyerinde çalışan işçi, başka bir işyerinde kısmi süreli iş ilişkisine yani yan işe giremez, daha sonra yapılan iş sözleşmesi geçersizdir. Bununla birlikte, işçi asıl iş ilişkisi ile bir işyerinde çalışmakta iken şayet haftalık 45 saatini doldurmuyorsa yani 45 saatin atında çalışıyorsa geriye kalan zaman diliminde bir yan işte çalışabilir (Süzek, İş Hukuku, m.275, 278).

İşçinin yasal sınırlar içinde yan iş ilişkisine girmesini engelleyen bir iş sözleşmesi hükmü kural olarak Anayasanın çalışma hakkı ile sözleşmesi özgürlüğünü düzenleyen 48 ve 49 uncu maddelerine aykırılık oluşturacağından geçersiz sayılır. Buna karşılık, işçinin yan iş yapması sadakat borcuna aykırı ise, başka bir işte çalışma işveren bakımından hukuken kabul edilemeyecek bir haksız rekabet oluşturuyorsa işçinin yan işte çalışması kabul edilemez. Böyle bir durum söz konusu ise, daha sonra görüleceği gibi işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir (İşK. m.25/II, e).

Sonuç olarak, işçinin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışabilmesi için haftalık azami çalışma süresi (45 saat) doldurmamış olması gerekir. Asıl iş, azami çalışma süresini doldurmuyorsa işçi arta kalan süre içinde bir yan işte çalışabilir. İşçinin yasal sınırlar içinde iş ilişkisine girmesini engelleyen sözleşme hükümleri kural olarak anayasanın çalışma hakkı ve özgürlüğünü düzenleyen 48 ve 49 uncu maddelerine aykırılık oluşturacağı için geçersiz sayılır. Ancak, işçinin yan iş yapması sadakat borcuna aykırı ise ya da bir haksız rekabet oluşturuyorsa bu çalışma kabul edilemez. Bu durumda işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir (İşK. m.25/II, e).

 

Yazar | 2018-05-30T09:36:07+03:00 30 Mayıs 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , , , |0 Yorum

Bir Cevap Yazın