Değişen Prime Esas Kazançlar

DEĞİŞEN PRİME ESAS KAZANÇLAR Günlük kazanç alt sınırı                   85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı                  2.558,40 TL Günlük kazanç üst sınırı                639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı               19.188,00 TL

Yazar | 2019-04-14T17:17:34+03:00 24 Mart 2019|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

2019 Yılı Pratik Bilgiler

___________________________________________________________ 2019 YILI DEĞİŞEN PRİME ESAS KAZANÇLAR Günlük kazanç alt sınırı                   85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı                  2.558,40 TL Günlük kazanç üst sınırı                639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı               19.188,00 TL _____________________________________________________________ ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL) 2017

Yazar | 2019-04-14T17:39:26+03:00 3 Ocak 2018|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

2017 Yılı Pratik Bilgiler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları (2017Yılı) 6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı

Yazar | 2018-01-06T22:05:00+03:00 28 Aralık 2017|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

İş Mevzuatında Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

İşverenler tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8, 9 ve 11. maddelerine göre, işyeri ve sigortalılara ilişkin bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmalıdır. 4857 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre süresi 1 yıl veya daha uzun olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur. 4857 sayılı Kanununun 28. maddesine göre işinden

Yazar | 2018-01-12T08:17:21+03:00 27 Aralık 2017|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

İSG’de Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise

Yazar | 2018-01-12T08:20:56+03:00 7 Ekim 2015|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum