Değişen Prime Esas Kazançlar

DEĞİŞEN PRİME ESAS KAZANÇLAR Günlük kazanç alt sınırı                   85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı                  2.558,40 TL Günlük kazanç üst sınırı                639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı               19.188,00 TL

Yazar | 2019-04-14T17:17:34+03:00 24 Mart 2019|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

2021 Yılı Yasal Parametreler

2021 YILI DEĞİŞEN PRİME ESAS KAZANÇLAR Günlük kazanç alt sınırı                   119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı                  3.577,50 TL Günlük kazanç üst sınırı                894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı               26.831,40 TL _____________________________________________________________ ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL)2019

Yazar | 2021-01-04T11:36:56+03:00 3 Ocak 2018|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

İş Mevzuatında Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

İşverenler tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8, 9 ve 11. maddelerine göre, işyeri ve sigortalılara ilişkin bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmalıdır. 4857 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre süresi 1 yıl veya daha uzun olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur. 4857 sayılı Kanununun 28. maddesine göre işinden

Yazar | 2018-01-12T08:17:21+03:00 27 Aralık 2017|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

İSG’de Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise

Yazar | 2018-01-12T08:20:56+03:00 7 Ekim 2015|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum