İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Çalışan ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Çalışan ve İşverenin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu   Konu Başlıkları İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Hukuki Dayanakları İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşveren Vekilinin Sorumluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Devletin, İşçilerin, İşverenlerin ve Sendikaların Görevleri İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşçi ve İşverenin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu İş Sağlığı ve Güvenliğine

Yazar | 2022-01-10T12:19:07+03:00 5 Ocak 2022|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları

    GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde yaşanan ekonomik krizler, ortaya çıkan işsizlik gibi sosyal yapıda meydana gelen değişim, işçinin korunması yanında, iş piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlemeleri ve iş mevzuatındaki katı uygulamaların esnekleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. İşletmelerin küreselleşme dolayısıyla uluslararası arenada rekabet edebilmeleri ve varlıklarım idame ettirebilmeleri çalışma tür ve

Yazar | 2020-05-24T18:23:17+03:00 24 Mayıs 2020|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Kişilerin en temel insan hakkı kişilik hakkıdır. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı vardır. Gelişmiş toplumların en önemli ve öncelikli konularının başında çalışanların ruh ve beden bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi gelmektedir. Zira çalışanlar; işyeri ortamının yaratacağı her türlü tehlikeye, iş kazaları ve meslek hastalıklarına açık hale gelmekte, ruh ve beden

Yazar | 2019-04-09T17:43:21+03:00 27 Mart 2019|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu

  Çalışanların işyeri ortamının yarattığı fiziki tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası çok sayıda mevzuat düzenlemesi bulunmaktadır. Çünkü çalışanların sağlıklı ve güvenli biçimde çalışmalarının sağlanması ve evrensel bir değer olan insan hayatının korunması gelişmişliğin ve insan odaklı yönetim anlayışının önemli bir göstergesidir. Ülkemizde 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Yazar | 2017-10-04T13:25:34+03:00 2 Kasım 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Sorulu Cevaplı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması

  Kitap, uygulama ve teori açısından önemli bir eksikliği gidereceğine inanılmaktadır. Özellikle soru-cevap yönteminin seçilmiş olması, uygulayıcıların karşılaştıkları birçok sorunun cevabını bulabilmeleri açısından yararlı bir yöntemdir. Çalışmanın iş sağlığı ve güvenliğinin eğitimi, teorisi ve uygulamasında yer alan herkese yararlı olacaktır. Kitabın Konu Başlıkları Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve

Yazar | 2017-10-04T13:49:37+03:00 2 Ekim 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu

  2003 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren ve uygulamada 3’üncü yılını dolduran 4857 sayılı yeni İş Kanunu, özellikle iş güvencesi ve esnek çalışmayı içeren yapısıyla endüstri ilişkilerinde geçmişte yaşanan boşlukları doldurmaya çalışmaktadır. Ancak, hemen belirtelim ki, Kanun çıkarılırken uygulamada kaos yaşanacağına dair endişelerin de yersiz olduğu zaman geçtikçe anlaşılmıştır. Özellikle uygulama Yönetmeliklerinin kısa zamanda

Yazar | 2017-10-04T13:54:02+03:00 2 Ekim 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum