500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Print Friendly, PDF & Email

Kişilerin en temel insan hakkı kişilik hakkıdır. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı vardır. Gelişmiş toplumların en önemli ve öncelikli konularının başında çalışanların ruh ve beden bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi gelmektedir. Zira çalışanlar; işyeri ortamının yaratacağı her türlü tehlikeye, iş kazaları ve meslek hastalıklarına açık hale gelmekte, ruh ve beden bütünlüğü tehlikeye girmektedir. Çalışanların işyeri ortamının yarattığı fiziki tehlikelere karşı korunması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaşam hakkının güvencesi olarak iş hukukunda özel bir yere ve öneme sahiptir. İş sağlığı ve güvenliğine dair normlar kamu hukuku niteliklidir. İş hukukunda çalışanların kişiliği iş ilişkisindeki özel durumu esas alınarak düzenlenmiştir.

Toplumun bütün kesimlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için eğitim en temel faktördür. Zira eğitim kişi davranışlarını değiştirmekte, davranışlar da iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi önemli derecede etkilemektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatımız ne kadar yeterli olursa olsun mevzuatın doğru algılanması ve uygulanması gerçekleşmediği sürece bu konuda sonuç almak mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle sağlık ve güvenlik kültürünün temel eğitimden başlayarak sistemli ve sürekli bir şekilde verilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Konu Başlıkları
Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu
İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu
Mesleki Eğitim
Çalışan Temsilcileri
Çalışanların Eğitimi
Risk Değerlendirmesi
Tehlike Sınıfları
İşin Durdurulması
Sağlık Raporları, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Gürültü, Toz, Maden, Yapı, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ve Elle Taşıma İşleri
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İşverenlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Çocuk, Genç ve Kadın Çalışanlar
Ciddi ve Yakın Tehlike ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Yazar | 2024-07-03T05:41:21+03:00 3 Temmuz 2024|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Bir Cevap Yazın