BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ TÜM ÇALIŞANLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Print Friendly, PDF & Email

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ TÜM ÇALIŞANLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun’un 43.maddesi ile doğum borçlanması uygulaması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,”

Yapılan düzenleme ile SGK (4/a) statüsünde çalışan kadınların yanı sıra BAĞ-KUR (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsünde çalışan kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabileceklerdir. Ayrıca, mevcutta 2 doğuma kadar olan borçlanma sayısı 3’e çıkarılmakta ve her doğumdan sonraki çalışılmayan/prim ödenmeyen iki yıllık süre (720 gün) çocuğun yaşamış olması şartıyla borçlanılabilecektir.

Bununla birlikte, ilk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış olan doğumlar önceden olduğu gibi yine borçlanılamayacaktır.

 

 

Yazar | 2015-12-08T18:32:16+02:00 8 Aralık 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

Bir Cevap Yazın