KİMLER SİGORTALI SAYILIR

KİMLER SİGORTALI SAYILIR? Bütün hükümleri 2008 yılı Ekim ayında yürürlükte bulunan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (a) bendi kapsamında, Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ise (b) bendi kapsamında, Kamu idarelerinde; (a) bendine

Yazar | 2015-11-30T10:18:46+02:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum
Load More Posts