KİMLER SİGORTALI SAYILIR

Print Friendly, PDF & Email

KİMLER SİGORTALI SAYILIR?

Bütün hükümleri 2008 yılı Ekim ayında yürürlükte bulunan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

  • Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (a) bendi kapsamında,
  • Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ise (b) bendi kapsamında,
  • Kamu idarelerinde; (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar (c) bendi kapsamında,

sigortalı olarak tanımlanmıştır.

Yazar | 2015-11-30T10:18:46+03:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

Bir Cevap Yazın