ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANIŞININ HUKUKİ SONUÇLARI

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANIŞININ HUKUKİ SONUÇLARI 1.GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesine göre; Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya

Yazar | 2017-10-09T08:14:39+03:00 9 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAYI GEÇERLİ KILAN OBJEKTİF NEDENLER

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAYI GEÇERLİ KILAN OBJEKTİF NEDENLER 1.GİRİŞ Belirli süreli iş sözleşmelerinin geçerliliğini etkileyen objektif nedenler, 4857 sayılı İş Kanunun belirli süreli iş sözleşmesinin tanımını yapan 11’inci maddesinde yer almaktadır. Kanunda; iş sözleşmelerinin geçerliliğini etkileyen objektif nedenler, “belirli süreli işlerde

Yazar | 2017-10-09T08:12:37+03:00 9 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ   1.GİRİŞ Ülkemizde işçilere sendikal örgütlenme hakkı ilk kez 65 yıl önce 1947 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kanun ile tanınmıştır. Bu Kanunun yerini 1963 yılında yürürlüğe giren 274 sayılı Sendikalar Kanunu almıştır. Yine aynı tarihte ilk kez işçilere 275 sayılı Toplu İş

Yazar | 2017-10-09T08:09:47+03:00 9 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

KISA ÇALIŞMA VE UYGULAMASI

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma Genel Müdür Yardımcısı     KISA ÇALIŞMA   GİRİŞ Küreselleşen dünyada herhangi bir ülkede meydana gelen ekonomik krizler sadece krizin yaşandığı ülke ekonomisine değil aynı zamanda diğer ülke ekonomilerini de etkilemektedir. Yaşanan ekonomik krizlerde işverenlerden bir kısmı işyerlerini/işletmelerini küçültme yolunu tercih ederek işçi sayısını azaltırken, bazıları da çalışma sürelerini azaltma, üretimi

Yazar | 2017-10-09T08:07:44+03:00 9 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

İŞ SÖZLEŞMESİNİ DİĞER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN AYIRAN ÖLÇÜTLER

Lütfi İNCİROĞLU   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   T.C YARGITAY HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/7939 Karar No. 2012/15559 Karar Tarihi: 03.05.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 s. İK/md.8 Uyuşmazlık Konusu: Taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevli olup olmadığı.   ÖZETİ: İş sözleşmesini

Yazar | 2017-10-09T08:04:47+03:00 9 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

KISA ÇALIŞMA-YARGI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Lütfi İNCİROĞLU   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARININ DEĞERLENDİRMESİ YARGITAY HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/50993 Karar Numarası: 2011/27305 Karar Tarihi: 14.07.2011 BAKİYE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI KISA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN ÇALIŞILMIŞ SAYILAN SÜRE KAPSAMINDA KIDEME EKLENMESİ FİİLİ KISA ÇALIŞMA SÜRESİ  İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN SÜRE   ÖZETİ: Dava bakiye kıdem tazminatı talebine ilişkindir. Somut olayda davacı işçinin

Yazar | 2017-10-09T08:01:53+03:00 9 Ekim 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürü     TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI EDİRNE (2006)   Marmara Bölgesi’nin Trakya kısmında yer alan Edirne, ilk olarak Traklar tarafından iskan edilmiş olup, 1361 yılında ise, Balkanlar'da yayılan Türklerin egemenliğine girmiştir. Edirne, Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrilidir.

Yazar | 2017-01-15T18:25:23+03:00 15 Ocak 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER

Lütfi İNCİROĞLU (E. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Yardımcısı) GİRİŞ Bireysel Emeklilik Sistemi tamamlayıcı emeklilik programları arasında yer alan bir sistemdir. Bu sistemin amacı, devletin zorunlu sosyal güvenlik sağlayan sistemlerini güçlendirmek, kişilerin kendi sosyal güvenlikleri için tasarruf yapmalarını özendirmek ve teşvik etmek; sonuçta da özellikle yaşlılık döneminde emeklilerin daha tatmin edici bir sosyal güvenliğe sahip olmalarını

Yazar | 2016-12-16T17:53:03+03:00 16 Aralık 2016|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA İŞ SÜRELERİ VE DENKLEŞTİRME UYGULAMASI

Lütfi İNCİROĞLU (E. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Yardımcısı) 1.GİRİŞ Zaman kavramı toplumsal hayatın tüm birimlerinde olduğu gibi çalışma hayatı açısından da son derece önemlidir. Bu bakımdan çalışma süreleri, diğer pek çok konu gibi ekonomik ve sosyal hayatın değişimi, dönüşümü ve gelişimine paralel olarak, çalışma yaşamında, işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkilerinde hemen her dönem temel

Yazar | 2016-12-16T17:48:55+03:00 16 Aralık 2016|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÇALIŞANLARIN DOĞUMA BAĞLI HAKLARINDA NE DEĞİŞTİ?

Lütfi İNCİROĞLU[1]   ÇALIŞANLARIN DOĞUMA BAĞLI HAKLARINDA NE DEĞİŞTİ? ÖZET Çalışma hayatının bütün alanlarında aktif rol oynayan kadın işçilerin, doğuma bağlı haklarıyla ilgili olarak 1936 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı ilk İş Kanunundan günümüze kadar tarihi süreç içerisinde olumlu yönde gelişmeler yaşanmıştır. 3008 sayılı Kanunda “doğumdan önce üç ve doğumdan sonra üç hafta olmak üzere

Yazar | 2016-04-29T10:09:17+03:00 29 Nisan 2016|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum
Load More Posts