TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE

Print Friendly, PDF & Email

Lütfi İNCİROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Edirne Bölge Müdürü

 

 

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI

EDİRNE (2006)

 

Marmara Bölgesi’nin Trakya kısmında yer alan Edirne, ilk olarak Traklar tarafından iskan edilmiş olup, 1361 yılında ise, Balkanlar’da yayılan Türklerin egemenliğine girmiştir. Edirne, Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrilidir. Yüzölçümü 6.276 km² olan ilin, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 41 metredir. Edirne, idari olarak, biri merkez ilçe olmak üzere 9 ilçe ve 248 köyden oluşmaktadır. Edirne İli ülkemizin tarihi kültürel ve jeopolitik öneme haiz kentlerinden biri durumundadır. Edirne ilinin toplam nüfusu 402.606 dır. Nüfus yoğunluğu ortalama %73, merkezde yıllık nüfus artış hızı ise, % 15.32 dir. İl genelinde okur yazar oranı % 99’un üzerindedir.

Edirne ili, Trakya Yarımadasında; kuzeyde Istranca Dağları, güneyinde Koru Dağları ve Ege Denizi-Saroz Körfezi, batısında Meriç Nehri ve Meriç Ovası, doğusunda da Ergene Ovasını içine almakta olup, il topraklarının % 80’i tarıma elverişlidir. Toprak ve iklim bakımından önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip bulunan ilin tarıma elverişli arazi miktarı 364.703 ha olup, tamamı her yıl ekilmektedir. Bölge topraklarının verimliliğinde; Ergene, Meriç ve Tunca nehirlerinin varlığı çok büyük bir etkendir. Bölgede en fazla ekim alanına sahip ürünler ayçiçeği, buğday ve çeltiktir. Ekimi yapılan ürünlerin dekar başına verimi Avrupa ortalamasına yakındır. Örneğin 2005 yıllında; Türkiye’de üretilen pirincin % 47’si, ayçiçeğinin % 27’si, buğdayın % 2.7’si Edirne ilinde üretilmektedir. Edirne süt ve süt ürünleri konusunda da ülkemizde iddialı bir konuma sahiptir. Örneğin Türkiye süt üretiminin % 2.5’i ilimizden karşılanmaktadır. İlimiz tarımının bugünkü seviyeye gelmesinde en önemli faktörlerden birisi, modern tarım teknolojisinin ve üretim tekniklerinin uygulanmasıdır.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ANA TARIM ÜRÜNLERİ İÇİNDE

EDİRNE’NİN YERİ-2005

Buğday Pirinç Ayçiçeği Süt Un
% % % % %
2,7 47 27 2,5 2,4

 

Ülkemizde üretilen buğday, ayçiçeği ve çeltiğin önemli bir kısmının İlimizde üretiliyor olmasının yanında, hammaddeleri işleyecek ve mamul hale getirecek sanayii işletmelerinin de önemli bir kısmı ilimizde faaliyet göstermektedir. Örneğin, ilimizde ham yağ ve yağ üretimi yapan 21 adet, un üretimi yapan 22 adet işletme mevcut olup, Türkiye un üretiminin yaklaşık % 2.4’u ilimizden karşılanmaktadır. Ayrıca, pirinç üretimi yapan 29 adet işletme faaliyet göstermekte olup, ülkemiz pirinç üretiminin % 47’si buradan karşılanmaktadır. Süt ve süt ürünlerini işleyen faal işletme sayısı 33 adet olup, Türkiye süt ve süt mamulleri üretiminin % 2.5’i yine bu ilden karşılanmaktadır.

EDİRNE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİ MAMUL HALE GETİREN

İŞLETME SAYILARI-2005

Süt ve süt ürünleri Yağ, Ham yağ Un Çeltik
33 21 22 29

Türkiye’de 2005 yılı Eylül ayı verilerine göre 7 milyon 611 bin sigortalı işçi  ve 457 bin faal işyeri mevcuttur. Edirne İlinde de 2005 yılı sonu itibariyle toplam 5276 faal işyeri mevcut olup bu işyerlerinde 32.737 sigortalı işçi istihdam edilmektedir. İlimizde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 318, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı  57, 500 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 4, 1000 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı ise 1 adettir.

 
EDİRNE’DE İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI-2005

İL

Faal işyeri Sigortalı işçi sayısı 10+işçi çalıştıran işyeri sayısı 50+işçi çalıştıran işyeri sayısı 500+işçi çalıştıran işyeri sayısı 1000+işçi çalıştıran işyeri sayısı
EDİRNE 5276 32737 318 57 4 1

Edirne ilinin sınır bölgesinde yer alması ve geçmişte yaşanan işgallerin kötü anılarından ötürü Trakya genelinde cereyan eden sanayileşmeden payını alamamıştır. İl merkezi ve ilçe merkezleri daha ziyade hizmet ağırlıklı ekonomi ve küçük sanayi ile ön plana çıkarken, ilin geneline hakim sektör olarak il nüfusunun üçte ikisine yakınını geçindiren tarım damgasını vurmaktadır. Ama ilde yeterli istihdamı sağlayacak sanayi tesislerinin bulunmaması, komşu illerde hızla gelişmekte olan sanayi ve bunların sağlamış olduğu ekonomik imkanlar İlin dışarıya göç vermesine sebep olmaktadır. Her şeye rağmen Edirne sanayileşme atılımlarına devam etmekte kararlıdır. Bu anlamda Edirne Organize Sanayi Bölgesi altyapısı tamamlanmış olup, parseller satışa sunulmuştur. Seçilen alan Süloğlu İlçesine 12 Km., Lalapaşa İlçesine 8 Km. uzaklıktadır. Süloğlu İlçesi üzerinden TEM Otoyolu bağlantısı mevcuttur. Edirne ile Bölge arasındaki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli Karayolu İnşaatı bitirilmiştir.

EDİRNE İLİ 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN

İŞKOLLARINA GÖRE DAĞILIMI

İŞKOLU SAYISI %
GENEL HİZMETLER 48 16
GIDA (UN, YAĞ, ÇELTİK) 26 9
KÖMÜR 24 9
KAMU HİZMETLERİ 19 6
TEKSTİL 18 5,5
KOOPERATİF 13 3,5
BANKACILIK 11 3,5
İNŞAAT 10 3,5
DİĞER 131 44
TOPLAM 300 100

Bölgenin sanayileşmesine paralel bir biçimde, işyerlerinde iş kazalarında da yıllar itibariyle hızlı artışlar meydana gelmiştir. Bu bağlamda işçilerin sağlık ve güvenlik içinde çalışmalarının sağlanması, çözümü gereken en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Zira, toplumun tüm bireylerinin yararlandığı, sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin bedelini, çalışanlara ödetmeme kaygısı, çağdaş toplumların başlıca amaçlarından birini oluşturur.

Aşağıdaki tablo incelendiği zaman, bölgemizde faaliyet gösteren işyerlerinde meydana gelen iş kazaları yıllar itibariyle artarak artan bir seyir izlemektedir. Aslında ülkemizde olduğu gibi bölgemizdeki kayıt dışılığı da hesaba katacak olursak bu rakamlar daha da yukarılarda düşünülebilir. Çünkü ülkemizde kayıt dışılık % 53 ‘tür. Yapılan istatistiklere göre kayıt dışılık ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işyerlerinde görülmektedir ve SSK İstatistiklerine göre de ülkemizde meydana gelen toplam iş kazalarının % 31’i işçi sayısının 1 ila 3 işçi çalıştıran küçük ölçekli işyerlerinde; % 65 ‘i de işçi sayısının 50 ve altında olan işyerlerinde meydana geldiği tespit edilmiştir.

EDİRNE İLİNDE İŞ KAZALARI

 

YILLAR

2001 2002 2003 2004 2005
HAFİF 200 125 130 167 113
AĞIR YARALI 28 42 87 42 68
ÖLÜMLÜ 11 6 9 3 5
UZUV KAYIPLI 1 3 2 3 1

TOPLAM

240 176 228 215 187

EDİRNE’DE SENDİKALAR

İlimizde 78 işyerinde örgütlü 4’ü şube başkanlığı, 10’u temsilcilik olmak üzere toplam 14 sendika faaliyet göstermekte olup, 5585 sendika üyesi işçi vardır. O halde, ilimizde 32 737 sigortalı işçinin % 17’si sendika üyesidir.

 

S.NO İŞKOLU ÜYE SAYISI %
1 DOKUMA 2426 7,5
4 TİCARET BÜRO 783 2,4
3 GENEL İŞ 718 2,1
6 ENERJİ 655 2
7 İNŞAAT 355 1
2 BANKACILIK 265 0,08
8 GIDA 122 0,03
5 ÇİMENTO CAM 122 0,03
9 HABERLEŞME 127 0,03
10 DİĞER 12 0,003

Kaynaklar:

 1-http://tr.wikipedia.org/wiki/Trakya Bölgesi

2-Trakya Bölgesi (2005, Aralık 18). Wikipedia, Özgür Ansiklopedi.

3-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü

4-Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5-Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Tarım İl Müdürlükleri

6-Trakya Birlik Genel Müdürlüğü

7-Trakya Yağ Sanayi Üreticileri Derneği

8-Marmara Un Üreticileri Derneği

9-Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sendika Şube Başkanlıkları

 

Yazar | 2017-01-15T18:25:23+03:00 15 Ocak 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

Bir Cevap Yazın