HAFTANIN YORUMU

Print Friendly, PDF & Email

Aynı işverene bağlı birden fazla işyerinin bulunması halinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma zorunluluğu var mıdır?

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Ayrıca bu gibi durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar (Yön. m.5).

Yazar | 2015-11-19T17:13:44+03:00 19 Kasım 2015|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın