ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Print Friendly, PDF & Email

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir.

Ancak,

  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar ile dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler, asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.
  • Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
  • Üçüncü çocuk için %10
  • Diğer çocuklar için % 5’i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA TABLOSU

ASGARİ ÜCRET 1.777,50X12=21.330,00
AGİ ORANI (Bekâr işçi kendisi için) % 50
AGİ ESAS TUTAR 21.330,00X%50=10.665,00
AGİ ESAS TUTAR (GVK m.103) 10.665,00X%15=1.599,75
AGİ ESAS TUTAR 1.599,75:12 =133,31

2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Bekâr 133,31
 Evli, Eşin Geliri Olan, 133,31
 Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk 153,31
 Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk 173,31
 Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk 199,97
 Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk 226,63
 Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, 159,98
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk 179,97
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk 199,97
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk 226,63
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk 226,63
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk 226,63
Yazar | 2018-01-30T10:49:07+03:00 4 Şubat 2016|Kategoriler: Güncel Yazılar|0 Yorum

Bir Cevap Yazın