ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

SORU: Olağanüstü halin uygulandığı durumlarda, işverenlerin işçi çıkartırken herhangi bir makamdan izin alma yükümlülüğü var mıdır?

CEVAP: Çalışma hayatında OHAL süresi boyunca iş sözleşmelerinin güvence altına alınabilmesi amacıyla; işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi veya feshi dışında, işverenlerin işçi çıkarma istekleri 2935 sayılı OHAL Kanunu m.11/1-n bendi uyarınca ilgili makamlarca üç ay süreyle ertelenebilir veya işyerinin durumu dikkate alınarak ilgili makamdan izin alınmak kaydıyla gerçekleştirilebilir. Ancak ülkemizde ekonomik hayatın olağan akışında devam etmesi nedeniyle yetkili makamlarca şimdilik işçi çıkışlarının ertelenmesi ya da izne bağlanması ile ilgili bir düzenleme (tedbir) öngörülmediğinden, işverenlerin mevcut duruma göre hareket etmeleri gerekir.

Yazar | 2016-07-27T09:54:24+03:00 27 Temmuz 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın