6331 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Print Friendly, PDF & Email

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddeleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6, 15, 30 ve 38 inci maddelerini değiştirmiştir.

Buna göre;

  • Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir (m.6/1-a).
  • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları sağlık raporlarını işyeri hekiminden alabileceği gibi kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabilecektir (m.15/3).
  • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü 1/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir (m.38/1-a(1)).
Yazar | 2017-07-02T18:02:45+03:00 2 Temmuz 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın