ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

SORU: İşyerinde mobbinge uğrayan işçi, çalışmaktan kaçınabilir mi?

CEVAP: İşyerinde işçiye uygulanan mobbing, iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin ruh ve beden bütünlüğünü tehlikeye sokacak ciddi ve yakın bir tehlike oluşturuyorsa, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı yerde işverene başvurarak durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Talebi yönünde karar verilmesi halinde, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Kararın talebi yönünde çıkmaması halinde ise, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabileceği gibi, mahkemede önleme ve son verme davası açabilir.

 

Yazar | 2017-09-13T07:14:10+03:00 13 Eylül 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın