ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına hem kıdem hem de ölüm tazminatı ödenir mi?

 

CEVAP: Kıdem tazminatı ile ölüm tazminatının birlikte ödeneceğine dair doktrinde görüş birliği bulunmamaktadır. Bir yıldan fazla hizmeti olan işçinin ölümü halinde, kanuni mirasçılarına sadece kıdem tazminatı ödenir. Ancak, ölen işçinin bir yıldan az kıdemi bulunması durumunda, işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmayacağı için kanaatimizce işveren, işçinin eşi ve ergin olmayan çocukları bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere bir aylık ücret tutarında ölüm tazminatı ödemelidir (TBK m.440).

Yazar | 2017-11-29T13:57:07+03:00 11 Ekim 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın