ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

 İşçilerin ara dinlenmesinde yemeklerini makinenin başında yemeleri iş süresinden sayılır mı?

İşçilere günlük çalışma süreleri içinde, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için verilen dinlenme sürelerine ara dinlenmesi denir. Ara dinlenmeleri iş süresinden sayılmaz. İşçi, ara dinlenmesinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. Bununla birlikte, işçinin ara dinlenmesi sırasında işyerinden ayrılması, işyerinin ve işin niteliği itibariyle bir güçlük oluşturuyorsa, işçinin ara dinlenmesini işyerinde geçirmesine ilişkin uygulama, kanuna aykırılık teşkil etmez. Ancak işçinin ara dinlenmesini işyerinde geçirmesi ve bu sürede çalışmaya devam etmesi, durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır ve bu nedenle işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir. Bu sürenin haftalık 45 saati aşan kısmı için, zamlı ücret ödenmelidir.

Sonuç itibariyle, işçilerin ara dinlenmesi sırasında makinaları kontrol etmeleri için yemeklerini makinenin başında yemeleri, ara dinlenmesi sırasında fiilen çalışmasalar bile işin veya makinanın başında çıkacak iş için ya da arıza veya tehlike anında derhal müdahale için bekletilmeleri durumunda, bu süre iş süresinden sayılır ve işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir. Ayrıca bu çalışma ile haftalık çalışma süresi aşılıyorsa, İş Kanunu anlamında fazla çalışma sayılır ve fazla çalışma ücretinin de ödenmesi gerekir.

 

 

 

Yazar | 2017-11-29T13:07:22+03:00 29 Kasım 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın