1 Mayıs günü çalıştırılan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine göre, “Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

  1. (Değişik: 20/4/1983 -2818/1 md.)23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
  1. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
  1. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
  1. B) Dini bayramlar şunlardır:
  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.
  1. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.
  1. C) (Değişik:25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
  1. D) (Değişik: 20/4/1983 -2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur”.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir” denilmektedir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günü olarak kabul edilen günlerde, işyerinde işçiler çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Ayrıca, gün dönümü gece saat: 24.00 veya 00.00 dan itibaren başladığından, bu saatten sonra çalışan normal mesaili veya vardiyalı işçilerden kimler çalışmış ise, çalışılan her gün için ücretleri bir kat fazlası ile ödenir. Burada ifade edilen “bir kat” deyiminden, “bir iş karşılığı olmaksızın anılan günlerde çalışanlara ilave bir yevmiye verilmesi” anlaşılmalıdır (İnciroğlu, Lütfi, Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu, s.311). Dolayısıyla 1 Mayıs gününün genel tatil günü olması nedeniyle bugün çalıştırılması durumunda, işçiye ilave bir yevmiye verilmesi gerekir bunun yerine izin verilmesi yasal değildir.

Sonuç olarak işçilerin 1 Mayıs Genel Tatil gününde çalıştırılıp, ertesi gün ya da başka bir zaman izin verilmesi yasal değildir. Asıl olan çalışmaları karşılığı Yasanın öngördüğü zamlı ücretin ödenmesidir. Yargıtay’a göre de “İş Kanunu’nda fiili izin müessesesi yalnızca fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan …… genel tatil karşılığı izinle telafi edilemez (Y9.HD.25.06.2018 T., E.2018/5764, K.2018/13666). İşçilerin 1 Mayıs genel tatil günü izin yapmayarak çalışmaları halinde, 1 kat fazla günlük ücret ödenir.

Bir Cevap Yazın