Genel Tatil olan 1 Ocak günü tam gün çalışmayan işçiye ücreti nasıl ödenmelidir?

Print Friendly, PDF & Email

Ulusal bayram ve genel tatil günü tatil yapmayarak çalışan işçiye çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir. Hafta tatilinde çalışma yasal olmamasına rağmen çalıştırılan işçiye de%50 artırımlı bir buçuk gündelikle birlikte, toplam iki buçuk gündelik tutarında ücret ödenir. Bununla birlikte bu günlerde tam gün çalışmayan (örneğin 2 saat çalışan) işçinin ücreti de çalıştığı saat kadar değil tam olarak ödenmelidir. Ancak hafta tatili günü çalışan işçinin kat yevmiyesinin dışında haftada 45’den fazla çalışması nedeniyle örneğin 2 saatlik çalışması karşılığındaki ücretinin %50 fazlası ödenmelidir. Yargıtay’a göre, “genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının hak edilen tarihteki çıplak ücret üzerinden hesaplanması gerekir (Y9HD.12.4.2018, E.2015/14919, K.2018/8470 Legalbank)

Bir Cevap Yazın