İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE VERİLEN ÇALIŞMA BELGESİNE İŞTEN AYRILMA SEBEBİ YAZILABİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu 28. maddesi gereğince işten ayrılan işçiye bir çalışma belgesi verilir. Belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da “İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür.

Yazar | 2018-04-17T21:40:41+00:00 17 Nisan 2018|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , |0 Yorum