İşe iade davası devam ederken işveren tarafından işe davet edilen işçi, bu çağrıya uymak zorunda mıdır?

Yargıtay’a göre, “Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan soma tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir, işverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Yargılama devam ederken, bazı durumlarda işveren fesihte yasal şartları yerine getirmediğini anladığında, açılan davayı sonuçsuz bırakmak için işçiyi işe

Yazar | 2019-04-07T18:20:25+03:00 3 Nisan 2019|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , |0 Yorum