By-pas ameliyatı geçiren işçinin sağlık nedeniyle fesih hakkı var mıdır?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek hak etmiş olması halinde kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. Her şeyden önce ifade etmek gerekirse, sağlık nedeniyle fesih hakkının işçi açısından doğabilmesi için iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan