ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

AYLIK ÜCRETE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAHİL EDİLEBİLİR Mİ? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 inci maddesinde fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar biçiminde tanımlanmıştır (İşK m.41/1). İşyerlerinde fazla çalışma yapılabilmesi için işçilerin yazılı onaylarının alınması gerekir (İşK m.41/7). Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında