HAFTANIN YORUMU

Print Friendly, PDF & Email

İşverenler, kadın işçilere istemeleri halinde, doğum sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin vermek zorunda mıdırlar? Kadın işçinin kullandığı doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren isteği halinde, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla; birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise, yüz seksen gün süreyle işverence haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanan kadın işçi, bu süre içerisinde süt izninden yararlanamaz.

 

Yazar | 2016-02-17T10:02:19+03:00 17 Şubat 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın