30 YILIN ÜZERİNDE HİZMETİ OLANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Print Friendly, PDF & Email

 

Anayasa Mahkemesi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4’te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü 7 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak iptal etmiş; 30 yıl üzeri hizmeti bulunan emeklilerin bununla ilgili olarak SGK başvuruların reddolması üzerine emekliler davalarını açmıştı. Son olarak da Danıştay 11 inci Dairesi 17/02/2016 tarihli ve 2016/223 E. 2016/583 K. sayılı kararıyla ilk derece mahkemesi kararını onadı.

1) 30 yıl üzeri hizmet süresi olup emekli ikramiyesi ödenenler var mı?

Geçen yıldan bu zamana kadar açılmış olan davalar emekli lehine sonuçlanmaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra SGK kesinleşmeyi beklemeden hemen ödemeyi yapmaktadır. 30 yıl üzeri hizmet süresi olan emekliler emekli ikramiyesini almaktadırlar.

2) Hizmet süresi 30 yıldan fazla olan emeklinin yapması gerekenler nelerdir?

Hak sahiplerinin ilk olarak SGK’ya başvurması gerekmektedir.

3) SGK başvurulara ne kadar sürede cevap vermektedir? Cevap vermezse izlenmesi gereken yol nedir?

SGK başvurulara en geç bir ay içerisinde cevap vermektedir. SGK 60 gün içerisinde cevap vermezse, bu zımni red olarak kabul edilir ve 61 inci gün dava açma süresi başlamış olur.

4) SGK’dan gelen cevabı emekli kişi önemsemedi ve dava açma süresini kaçırdı diyelim dava açma hakkını kaybeder mi?

Bu durumda emekli yeni başvuru yapmalıdır. Yeni başvuruya karşı SGK eski vermiş olduğu cevabı ilgi göstererek cevap verir. Emekli olan kişi de yeni gelen cevap için 60 günlük dava açma süresi yeni başladığı için bu süre içinde davasını açabilir.

5) 30 yıl üzeri hizmet süresi olan emeklilerin dava zamanaşımı süresi ne kadardır? Emekliler geriye dönük olarak kaç yılı talep edebilirler?

30 yılın üzerinde hizmet süresi olan emeklilerin bu davalarında zamanaşımı süresi yoktur. Emekliler geriye dönük olarak haklarını talep edebilirler.

6) Hizmet süresi 30 yıldan fazla olan emeklilerin mirasçıları bu haktan yararlanabilirler mi?

Otuz yıldan fazla hizmeti olan emekli memurun ölümü halinde mirasçıları da dava açarak bu haktan

7) 30 yıl üzeri hizmet süresi olan emekliler geriye dönük olarak faizini de geri alabiliyor mu?

30 yılın üzerinde hizmet süresi olan emeklilerin emekli ikramiyelerini alırken geriye dönük faiziyle birlikte talepte bulunmaları mümkündür. SGK’ya başvuru tarihinden itibaren yasal faiz işletilmektedir. 

 

Yazar | 2016-02-16T15:45:09+03:00 16 Şubat 2016|Kategoriler: Kamu Çalışanları|0 Yorum

Bir Cevap Yazın