ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

SORU: Ücreti eksik ödenen işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse,  altı iş günlük hak düşürücü süre işler mi?

CEVAP: İşverence ücreti eksik ödenen işçinin haklı fesih yetkisi bakımından altı iş günlük süre işlemez. İşverence, işçinin ücretinin ödemediği, sözleşmeye aykırı davranışının sürdüğü, temadi ettiği müddetçe işçinin haklı nedenle fesih yetkisinin olduğu kabul edilmektedir.

Yazar | 2016-08-24T09:59:59+03:00 24 Ağustos 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın