ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

Print Friendly, PDF & Email

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşveren, işyerinde işçiyi hangi hallerde elektronik gözetleyebilir?

CEVAP: İşverenin işçi hakkında elektronik gözetleme sonucu elde ettiği bilgiler, kişisel veri niteliğinde olduğundan, işyerinde işçiyi elektronik gözetleyebilmesi için hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması gerekir. Hukuka uygunluk sebepleri; yasanın izin vermesi, işçinin onayı ve işverenin üstün nitelikli yararıdır. Bu sebepler olmadıkça işçi işyerinde elektronik olarak gözetlenemez. Ayrıca işçi, gözetlemenin amacı, kapsamı, zamanı, çeşidi ve metodu hakkında işverence bilgilendirilmiş olmalıdır. Aksi halde işçinin verdiği onay hukuken geçersiz olur.

Yazar | 2017-08-02T08:23:16+03:00 2 Ağustos 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

Bir Cevap Yazın