Kısa çalışma döneminde genel tatil günü ücreti nasıl ödenmelidir?

Print Friendly, PDF & Email

Kısa çalışma; İşsizlik Sigortası Kanunu’nda, “Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama” olarak tanımlanmaktadır (m.Ek.2).

Ulusal Bayram ve Genel tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Yasala düzenlenmiştir. Buna göre, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü “Ulusal Bayramdır” (2429/m.1). Bunun dışındaki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü “genel tatil günleri” olarak kabul edilir.

  1. A) Ulusal Bayram günü; 29 Ekimdir. Bu günde özel işyerlerinin kapanması zorunludur. 28 Ekim saat: 13.00’den sonra başlar, 1,5 gündür.
  2. B) Resmi Bayram Günleri:
  3. a) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 1 gündür.

b)19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı; 1 gündür.

c)30 Ağustos Zafer Bayramı; 1 gündür.

C)Dini Bayram Günleri:

  1. a) Ramazan Bayramı; Arife günü saat: 13.00’ten başlar 3,5 gündür.
  2. b) Kurban Bayramı; Arife günü saat: 13.00’ten başlar 4,5 gündür.

D)Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir

Böylece bir takvim yılı içinde 15,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil günü vardır. Buna göre; Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde, takip eden Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Bu durumda, cuma gününe rasgelen Ulusal Bayram ve Genel Tatiller de; müteakip cumartesi günü de tatil yapılır (2429 m. 3/D/2).

Ulusal bayram ve genel tatil günü tatil yapmayarak çalışan işçiye çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir. Bununla birlikte bu günlerde tam gün çalışmayan (örneğin 2 saat çalışan) işçinin ücreti de çalıştığı saat kadar değil tam olarak ödenmelidir. Yargıtay’a göre, “genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının hak edilen tarihteki çıplak ücret üzerinden hesaplanması gerekir”(Y9HD.12.4.2018, E.2015/14919, K.2018/8470 Legalbank).

Kısa çalışma uygulanan işyerlerinde hafta ve genel tatil günü ücretleri de işveren ve kurum tarafından orantılı olarak ödenir. Ancak kısa çalışma uygulamasının haftalık iş sürelerini en az 1/3 oranında azaltılması suretiyle uygulama yapılan işyerlerinde genel tatil günlerine rastlayan günlerde bir çalışma yapılması halinde işçi zamlı genel tatil günü ücretine hak kazanır. Nitekim işyerinde faaliyet tamamen durdurulmuşsa, işçi çalışmayacağı için bugün için zamlı tatil ücretinden bahsedilemez.

İşyerinde haftalık çalışma süresi azaltılarak yapılan kısa çalışmada iki farklı uygulama yapılabilir. İlki; örneğin haftanın 5 günü, günde 9 saat çalışılan ve haftalık çalışma süresi 1/3 oranında azaltılarak kısa çalışma yapılan işyerinde, işçiler 23 Nisan gününü çalışmadan tatil yaparak geçirirse, kendilerine sadece 6 saatlik ücretleri işveren (2/3), 3 saatlik ücretleri İşKur (1/3) tarafından orantılı olarak ödenir. Buna karşın aynı günde, işçiler tatil yapmadan çalışırlarsa, çalışmadan hak kazandıkları ve işveren tarafından ödenecek 6 saatlik ücrete ek olarak, çalışarak geçirdikleri 6 saatlik ücret ilave edilir ve 12 saat üzerinden işverence ödeme yapılır. İkincisi; örneğin haftanın 4 günü günde 7,5 saat çalışılan ve diğer 2 gün tatil edilen işyerinde, genel tatil günü çalışılan günlerden biri ile örtüşürse, genel tatil ücreti işverence ödenir. Haftanın çalışılan 4 gününden birine rastlayan genel tatil günü işçi çalışmazsa, sadece bir gündelik ücreti işverence ödenir. Ancak işçi, o gün tatil yapmayarak çalışırsa, ilave bir gündeliğe hak kazanır ve toplamda iki gündelik ücreti işverence ödenir.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın