Kısa çalışma uygulaması yapmakta iken, kısa çalışmayı erken sonlandıran işyeri uzatmadan yararlanabilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce aynı gerekçeyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla uzatılan kısa çalışma döneminde de yararlanılabilecektir.

Örneğin bir işyerinde 50 işçi için Nisan, Mayıs, Haziran aylarında haftalık kısa çalışma süresi 45/45 oranında bildirim yapılmak suretiyle uygulanmış ise, aynı kişiler için aynı kısa çalışma süresince 1 Temmuz 2020’den itibaren bir ay daha yararlanılabilecektir. Bu süreyi azaltmak suretiyle çalışma yapmak isteyen işverenler güncelleme talebinde bulunabilecektir. Bununla birlikte, kısa çalışma süresi 30/6/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan işyerlerinde uzatma işlemi 1/7/2020 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. Başka bir anlatımla örneğin 23 Haziran 2020’de kısa çalışması sona eren işyerinin uzatma kısa çalışması 24 Haziran 2020 tarihi itibariyle değil, 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle devam ettirilecektir.

Öte yandan, 30 Haziran 2020 tarihinde halen kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay süreyle uzatma işlemi yapılabilecektir. Örneğin 5 Temmuz 2020 tarihinde kısa çalışması sona eren işyerleri bakımından 5 Ağustos 2020 tarihine kadar kısa çalışma uygulaması yapılabilecektir.

Uzatma ile ilgili olarak hem işverenlerin ve hem de işçilerin uzatma işleminin yapılması için başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kısa çalışma uzatma işlemi otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacaktır.

Daha önce kısa çalışma uygulaması yapmakta iken, işlerinin düzelmesi nedeniyle, kısa çalışmayı kısmen ya da tamamen erken sonlandıran işverenlerin yeniden kısa çalışma için bir aylık uzatmadan yararlanmalarında yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu durum için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulması yeterlidir. Konuyla ilgili kısa çalışma uzatma hakkından yararlanılabilmesinin temel kriteri, daha önce uygulanan kısa çalışma döneminde, 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II hariç işveren tarafından işçi çıkartılmamış olması gerekir. Bu hükme aykırı işçi çıkartılmış olması nedeniyle kısa çalışma uygulaması durdurulan işyerlerinde uzatma işlemi yapılamayacaktır.

 

Bir Cevap Yazın