İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz kısa çalışma ödemeleri geri istenmeyecek mi?

Print Friendly, PDF & Email

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile koronavirüs etkisinin azaltılması amacıyla istihdam teşviki, vergi ve sigorta mevzuatı ile işsizlik sigortası mevzuatında değişiklik öngören yeni bir istihdam paketi yürürlüğe konulmuştur.

7256 sayılı Torba Kanun’un 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu madde ile getirilen yeni düzenlemede, “2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz kısa çalışma ödemelerinden 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecektir. Başka bir anlatımla kurum hatası ya da işveren beyanı nedeni ile fazla ödenen kısa çalışma ödenekleri terkin edilecek yani geri istenmeyecek ve geri ödenen kısa çalışma ödenekleri ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

7244 sayılı Torba Kanunun 8 inci maddesi ile  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen geçici 25 inci madde ile “Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceği ve işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemelerin de yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği düzenlenmiş idi.

Uygulamada yaşanan yoğun sorunlar nedeniyle zaman zaman kurumun erken ödeme yapması işverenleri ve işçileri sıkıntıya sokmuştur. Öyle ki işverenlere puantaj düzenlemeye dahi fırsat verilmeden ve ay sonu beklenmeden yapılan kısa çalışma ödemeleri işverenleri telafisi güç durumlara düşürmüştür. Bu kapsamda işçilerin doğrudan hesaplarına yatan kısa çalışma ödeneklerinin geri tahsilatında işverenler bir hayli zorlanmışlar, hatta işten ayrılan, askere giden işçilerden kısa çalışma ödeneklerinin tahsili de mümkün olamamıştır. Elbette ki kurum personelinin fedakarca geceli gündüzlü yoğun çalışmalarına rağmen bu sorunlar aşılamamıştır.

İşverenlerin ve kurum personelinin kusuru dışında gelişen bu durum yapılan bu yasal düzenleme ile telefi edilmeye çalışılmıştır. Sonuç itibariyle 7256 sayılı Torba Kanun’un 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu madde ile getirilen yeni düzenlemede, “2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz kısa çalışma ödemelerinden 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecektir. Ancak daha önce fazla ve yersiz ödendiği için tahsil edilen kısa çalışma ödeneklerinin iade veya mahsubu yapılmayacaktır.

 

Bir Cevap Yazın