İş sözleşmesi ile genel tatil ücretleri aylık ücrete dahil edilebilir mi?

Print Friendly, PDF & Email

Uygulamada taraflarca imzalanan iş sözleşmelerine yılda 90 gün ve 270 saate kadar yapılan fazla çalışmaların aylık brüt ücrete dahil edileceği şeklinde hükümler konulduğu ve bu durumun Yargıtay’ca da kabul edildiği bilinmektedir[1]. İşverenler her ne kadar iş sözleşmelerine fazla çalışmaların aylık ücretin içinde olduğuna dair hükümler koysalar bile işçilere ödenen ücret şayet asgari ücret seviyesinde ise, bu durum geçersiz sayılmaktadır.

Çünkü işçinin aylık ücretinin hem asgari ücret düzeyinde belirlenmesi hem de fazla çalışma ücretinin aylık ücretin içinde sayılması bordro tekniği açısından da hukuki açıdan da uygun değildir. Örneğin aylık brüt 3.577 TL asgari ücret alan işçinin haftalık 45 saati aşan bir ayda toplam 21 saat fazla çalışması olduğu düşünülürse, 4.078 TL nin üzerinde (fazla çalışma dahil) aylık brüt ücrete hak kazanacaktır.

Nitekim Yargıtay’ın bu konudaki kararına göre de “iş sözleşmesinde yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışma ücretlerinin aylık ücrete dahil olduğuna ilişkin hüküm bulunsa da aylık ücretin asgari ücret olarak belirlenmesi nedeniyle hüküm geçersizdir”[2].

Öyleyse, yıllık azami 270 saat olan fazla çalışma süresini yılın 52 haftasına böldüğümüzde 5.2 saatlik haftalık fazla çalışma süresinin 5.2×4=21 saat aylık karşılığının aylık ücrete dahil edilmesi suretiyle belirlenecek ücretten daha az bir ücretin işçiye ödenmemesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bazı işverenler, “…ulusal bayram ve genel tatil günleri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dini Bayramlar (Ramazan ve Kurban), 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı,15 Temmuz Demokrasi Günü gibi genel tatil günlerinde”[3] işçileri çalıştırdıkları ve onların iş sözleşmelerine genel tatil ücretlerinin aylık brüt ücret içerisinde olduğuna dair hükümler koymaktadırlar. Ancak Yargıtay, ulusal bayram ve genel tatil günü ücretlerinin aylık ücret içine giydirilemeyeceğini kabul etmekte ve iş sözleşmelerine konulan bu tür hükümleri geçersiz saymaktadır[4].

Sonuç olarak, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmeleri ile yılda 90 gün ve 270 saate kadar yapılan fazla çalışmalar aylık brüt ücrete dahil edilebilir ancak, ulusal bayram ve genel tatil günü ücretleri aylık brüt ücret içine giydirilemez. Genel tatil günü ücretlerinin günlük ücretin bir kat fazlası olarak ayrıca hesaplanıp, ödenmesi gerekir.

[1] Y9HD.02/7/2019 T.,E.2016/31082, K.2019/14703

[2] Y9HD.06/6/2011 T.,E.2009/14955, K.2011/18340

[3] 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun

[4] Y9HD.07/10/2020 T.,E.2016/25513, K.2020/10829

Bir Cevap Yazın