Yurtdışında Türk firmasında çalışan işçilerin bayram tatili ücretleri nasıl ödenmelidir?

Print Friendly, PDF & Email

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin iş mevzuatı ile görevli özel daireleri arasında oluşan içtihat farklılıklarının giderilmesi amacıyla, 2020 yılı Eylül ayında yapılan görüşmeler sonucunda alınan ilke kararları doğrultusunda, Yurtdışında Türk firmasında çalışan işçilerin çalıştığı ülke mevzuatına göre, işverenin resmi tatil olan günde işçiyi çalıştırmaması halinde, bu günlere ait çalışılmadan hak kazanılan ücret miktarının, ülkemiz ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışarak hak kazanılan genel tatil günü ücreti alacağından mahsup edilmesi konusunda ortak bir görüş oluşturulmuştur.

Yargıtay tarafından alınan ilke kararı gereğince, Yurtdışında Türk firmasında çalışan Türk işçisi ile işvereni arasında çıkan uyuşmazlıklarda uygulanmakta olan, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27 nci maddesi uyarınca, milli hukukun uygulanması söz konusu olduğunda yabancı ülke mevzuatına göre, milli ve dini tatil günleri için çalışma karşılığı olmaksızın ücret ödenen işçiye ayrıca Türk mevzuatı uyarınca milli ve dini bayram ücretinin ödenmesi mükerrerlik oluşturacaktır. Örneğin yurtdışındaki Türk firmalarında çalışan işçilerin çalıştığı ülkenin resmi tatil (noel tatili gibi) gününde çalıştırılmamasına rağmen tatil ücretlerinin tam olarak ödenmesi halinde, aynı işçinin Kurban Bayramına rastlayan günlerde bulunduğu ülkede çalışması halinde, ayrıca Türk mevzuatı uyarınca dini bayram günü (genel tatil) ücreti ödenmeyecektir.

Aksi halde, hem yabancı ülkenin genel tatil gününde hem de ülkemizde uygulanan genel tatil gününde mükerrer tatil günü ücreti ödenmiş olacaktır. Dolayısıyla, yabancı ülke mevzuatı uyarınca ödenmiş olan tatil ücretleri, Türk mevzuatının öngördüğü ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma karlılığı olarak hesaplanan ücretten mahsup edilecektir.

Sonuç olarak, Yurtdışında Türk firmasında çalışan işçilerin çalıştığı ülke mevzuatına göre, işverenin resmi tatil olan günde işçiyi çalıştırmaması halinde, bu günlere ait çalışılmadan hak kazanılan ücret miktarının, ülkemiz ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışarak hak kazanılan genel tatil günü ücreti alacağından mahsup edilmesi gerekir. Aksi halde, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun m.27 uyarınca, milli hukukun uygulanması söz konusu olduğunda yabancı ülke mevzuatına göre, milli ve dini tatil günleri için çalışma karşılığı olmaksızın ücret ödenen işçiye ayrıca Türk mevzuatı uyarınca milli ve dini bayram ücretinin ödenmesi mükerrerlik oluşturacaktır[1].

[1] SÜMER, Haluk Hadi, KAYIRGAN, Hasan, İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları, 2. Baskı, Ankara 2021, s.587.

Bir Cevap Yazın