İmzalı ücret bordrosuna rağmen, hâkim re’sen gerçek ücreti araştırabilir mi?

Uygulamada prim ve vergi yükümlüğünden kaçınmak maksadıyla, ücret pusulaları ve banka kayıtlarına gerçek ücretin yansıtılmadığı, işçilerin ise, işsiz kalma endişesi ile ücretin eksik gösterildiği hesap pusulalarını imzaladığı bir realitedir. Ücret miktarını ispat yükümlüsü işçi olmakla birlikte, yüksek mahkeme uzun zamandır işçinin gerçek ücret miktarını her türlü delille ispat edebileceğine karar vermekte ve bu hâkimin konuda