Kadın işçinin süt izni kapsamında eve dolmuşla giderken yolda geçirdiği trafik kazası iş kazası mıdır?

Print Friendly, PDF & Email

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre, Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır”. Aynı Kanunun 66 ncı maddesinde ise, “Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler” çalışma süresinden sayılır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan tanıma göre, 5 durumdan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, bunun iş kazası sayılacağı kabul edilmiştir (m.13). Bunlardan biri de, “emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda” kaza geçirmesi iş kazası olarak kabul edilmiştir. Kazanın işyeri sınırları içinde ya da dışında olması ya da işverence sağlanan araçta geçirilmiş olup olmamasının da bir önemi yoktur. Sigortalının birbuçuk saatlik süt izni süresi içinde kazaya uğramış olması yeterlidir.

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun 29.06.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelgesi’nde, “Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda işyerinde emzirme odasına giderken merdivenlerden düşerek kaza geçirmesini, çocuğun bulunduğu yere gidiş gelişi sırasında geçirdiği trafik kazasını iş kazası” olarak kabul etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu konudaki kararına göre, “Nitekim sigorta olayı iş kazası niteliğindedir. Çünkü sigortalı emzikli bir kadındır. Toplu sözleşmenin 64. maddesi uygulanarak kendisine, saat 7-9 arasında kullanılmak üzere, işveren tarafından 2 saat emzirme (süt izni) verilmiş bulunan sigortalı bu izin süresi içerisinde saat 8:30 sırasında işyerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken davalının kullandığı motorlu taşıtın çarpması sonucu vefat etmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 62/d maddesine göre, (Yeni 4857/m.66-1-e)“emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için belirlenen süreler” iş süresinden sayılır ve iş süresinden sayılan zaman içerisinde işyerine gelirken uğranılan kaza da iş kazasıdır” (YHGK,10.06.1983 T., 328/652. SÜMER, Haluk Hadi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2020).

Bir Cevap Yazın