ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

İŞ BAŞVURUSU YAPAN ADAYIN REFERANS GÖSTERMEDİĞİ ESKİ İŞVERENİNDEN BİLGİ İSTENMESİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.12/1’de, veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her