Çalışanın kan grubu paylaşılmadan önce onayı alınmak zorunda mıdır?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun işyerlerinde çalışanların, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin kişisel verilerinin korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda kamu-özel tüm işyeri işverenleri (veri sorumluları) istihdam ettikleri kişiler başta olmak üzere ticari ilişki içinde oldukları tüm kişilere ait verilerin

İŞYERİNE GİRİŞ ÇIKIŞTA KULLANILAN PARMAK İZİ SİSTEMİ VE UYGULAMASI

Çalışma hayatında iş ilişkilerinde önemli sonuçlar doğuracak nitelikte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, işe giriş aşamasından iş sözleşmesinin devamı ve sona erme süreçlerine kadar esas olarak kişiler açısından özel hayatın gizliliği ve korunmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda işverenlerin herhangi

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

İŞ BAŞVURUSU YAPAN ADAYIN REFERANS GÖSTERMEDİĞİ ESKİ İŞVERENİNDEN BİLGİ İSTENMESİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.12/1’de, veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her