Kıdem tazminatı borçlusu olan işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir mi?

1475 sayılı mülga İş Kanununun yürürlükteki 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında” işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye...kıdem tazminatı ödenir” denilmiştir. Bununla birlikte 1475 sayılı mülga İş Kanununun yürürlükte kalan 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında, ”....kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 4857 sayılı

Yazar | 2019-04-07T18:22:41+03:00 27 Mart 2019|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|Tags: , |0 Yorum